4 etapy rozwoju biznesowego – odkryj swoją ścieżkę

Poznaj 4 etapy rozwoju według Kwadrantu Kiyosakiego. Prześledź mapę, określ swoje obecne miejsce oraz poznaj sposób dojścia do docelowego etapu – stabilności finansowej.

Wprowadzenie

Czy prowadząc swoją firmę miałeś/aś kiedyś tego dość? Brakowało Ci czasu i miałeś/aś wrażenie że jest jeszcze gorzej niż jak pracowałeś/aś na etacie?? W wirze codziennych zadań, ASAPów, problemów często tracimy z oczu cel. Często też nie widzimy albo nie znamy sposobu aby tą sytuację poprawić i zyskać większe bezpieczeństwo.

Dzięki temu artykułowi dowiesz się w jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz, jakie masz możliwości oraz co trzeba zrobić aby dojść tam gdzie chciałbyś być Ty jako właściciel biznesu.

Światowy ekspert finansowy, Robert Kiyosaki, wskazał na istnienie pewnego szczególnego obszaru, gdzie nasze skrywane pragnienie sukcesu może przekształcić się w rzeczywistość.

“Kwadrant Kiyosakiego to nie tylko narzędzie analizy finansowej, ale także mapowanie naszych możliwości i decyzyjnych punktów zwrotnych.“

Kwadrant Kiyosakiego to nie tylko narzędzie analizy finansowej, ale także mapowanie naszych możliwości i decyzyjnych punktów zwrotnych. Dzięki niemu mamy punkt wyjścia do zrozumienia, gdzie jesteśmy obecnie i jakie kroki możemy podjąć, aby osiągnąć pożądane cele. Analizując go, odkryjemy własne miejsce względem wyzwań i możliwości, zdając sobie sprawę z ukrytego potencjału, który może być kluczem do sukcesu na wielu płaszczyznach.

Czy zdajesz sobie sprawę z pełni swoich możliwości? W trakcie tej analizy będziemy poszukiwać odpowiedzi na to pytanie, a także rozważać strategie rozwoju, które mogą prowadzić do osiągnięcia autentycznego sukcesu.

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, otwartym na liczne możliwości i wybory  jedną z kluczowych umiejętności staje się świadome określenie swojej roli i pozycji.


ESBI Quadrant, stworzony przez Roberta Kiyosakiego, dzieli ludzi na cztery kategorie: Pracowników, Samozatrudnionych, Biznesmenów oraz Inwestorów. Przechodząc przez te kategorie, zdobywamy nie tylko wgląd w nasze finanse, ale także w nasze podejście do pracy, ryzyka, i przedsiębiorczości. Analiza tej mapy biznesowej staje się kluczowym narzędziem samooceny, pozwalając nam zdefiniować, gdzie obecnie się znajdujemy  i wskazuje kierunek dla przyszłych celów.

Pozycja w kwadrancie nie określa jedynie naszego statusu zawodowego. Oznacza to również umiejętność podejmowania decyzji, oraz poziom kontroli nad własnym życiem. Pracownicy często wymieniają czas na pieniądze, samozatrudnieni polegają na własnych umiejętnościach, biznesmeni budują systemy, a inwestorzy mają kapitał pracujący na swoją korzyść.

“może planujesz stworzyć własny biznes gdzie to zespół będzie na Ciebie pracował, a Ty będziesz mógł wreszcie pojechać na urlop bez telefonu i komputera?“

W zrozumieniu tych ról kryje się klucz do świadomego kształtowania swojego życia zawodowego i finansowego. Prześledzenie swojej obecnej pozycji w kwadrancie staje się impulsem do określenia własnych celów. :

 1. Czy chcesz pozostać w bezpiecznej strefie pracownika, gdzie mamy urlop, emeryturę i kończymy pracę o 17?
 2. Czy chcesz zaryzykować i podjąć się samozatrudnienia, gdzie sam będziesz o sobie decydować i prowadzić mały biznes?
 3. Może planujesz stworzyć własny biznes gdzie to zespół będzie na Ciebie pracował, a Ty będziesz mógł wreszcie pojechać na urlop bez telefonu i komputera?
 4. Albo czujesz potrzebę inwestowania w projekty generujące pasywne dochody, z niskim zaangażowaniem Twojego czasu bez potrzeby pilnowania pracowników? 

Świadomość swojej pozycji w ESBI Quadrant stwarza solidną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących kariery i finansów. Krok po kroku, możemy kształtować swoją przyszłość, rozwijając biznesowe kompetencje i eksplorować ścieżki inwestycyjne. Ten proces nie tylko prowadzi do osiągnięcia sukcesu, ale również do zbudowania trwałego fundamentu finansowego.

ESBI Quadrant to także przewodnik po świecie biznesu, który pomaga nam zrozumieć, gdzie się znajdujemy i dokąd możemy zmierzać. Odkrywanie swojej roli w tym biznesowym labiryncie staje się kluczem do efektywnego zarządzania karierą, finansami, a przede wszystkim do realizacji własnych pasji i celów życiowych.

1. Rola Pracownika (E):

W strukturze Kwadrantu Kiyosakiego, rola pracownika (oznaczona jako „E” dla „Employee”) pełni niezwykle istotną funkcję, stanowiąc fundament większości organizacji. Bycie pracownikiem to znacznie więcej niż jedynie wykonywanie powierzonych obowiązków. To także posiadanie kluczowych cech, takich jak lojalność, rzetelność i skrupulatność, które wyznaczają nie tylko skutecznego pracownika, ale również kształtują kulturę organizacyjną.

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Lojalność wobec organizacji przekłada się na zaangażowanie i gotowość do podejmowania dodatkowych wyzwań. Rzetelność jest fundamentem, na którym opiera się wiarygodność pracownika, budując zaufanie zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i z klientami czy partnerami biznesowymi. Skrupulatność natomiast oznacza dbałość o jakość wykonywanej pracy, co wpływa na efektywność działania całego zespołu.

“Pracownik, który identyfikuje się z misją i wartościami firmy, jest bardziej skłonny wkładać dodatkowy wysiłek w realizację celów organizacyjnych. “

Pełnienie roli pracownika niesie ze sobą liczne korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji jako całości. Po pierwsze, dla pracownika lojalnego i zaangażowanego w swoją rolę, korzyścią jest poczucie przynależności i identyfikacji z organizacją. To zaangażowanie przekłada się na większą motywację do wykonywania obowiązków, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia efektywności i produktywności. Pracownik, który identyfikuje się z misją i wartościami firmy, jest bardziej skłonny wkładać dodatkowy wysiłek w realizację celów organizacyjnych.

Z drugiej strony, organizacja czerpie korzyści z posiadania lojalnych pracowników. Stała kadra pracownicza oznacza stabilność i kontynuację wiedzy oraz doświadczenia w firmie. Lojalność pracowników może także wpływać pozytywnie na atmosferę w miejscu pracy, co sprzyja zespołowej efektywności. Pracownicy lojalni są także bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami, co może przyczynić się do innowacyjności i rozwoju organizacji.

Rzetelność, jako jedna z kluczowych cech pracownika, wpływa na budowanie zaufania zarówno wewnątrz zespołu, jak i na zewnątrz firmy. Pracownicy rzetelni są wiarygodni, co sprzyja utrzymaniu relacji z klientami, partnerami biznesowymi oraz innymi działami organizacji. Dobra reputacja pracowników wpływa pozytywnie na wizerunek firmy.

Skrupulatność, czyli dbałość o jakość wykonywanej pracy, przekłada się na efektywność funkcjonowania zespołu. Pracownicy skrupulatni są bardziej skłonni do zauważania i rozwiązywania problemów, co sprzyja bieżącej pracy oraz podejmowaniu decyzji. Zwiększa to efektywność zespołu, a także wpływa na jakość oferowanych produktów czy usług.

Rozwijanie tych kluczowych cech, nie tylko korzystnie wpływa na efektywność funkcjonowania w zespole, ale także stanowi fundament osobistego rozwoju zawodowego. Pracownik, który aktywnie uczestniczy w kształtowaniu sukcesu organizacji, zdobywa nie tylko doświadczenie w pracy zespołowej, ale również rozwija umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów. To z kolei sprawia, że staje się bardziej atrakcyjny na rynku pracy, otwierając przed nim nowe perspektywy kariery.

 

POTENCJALNE WYZWANIA I PROBLEMY

 

 1. Brak kontroli nad finansami: Pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenia, co oznacza, że ich dochody są ograniczone i zależą od umowy z pracodawcą. Brak kontroli nad poziomem wynagrodzenia może sprawić, że trudno jest planować finanse i osiągać cele finansowe.
 2. Brak elastyczności czasowej: Pracownicy często muszą przestrzegać stałego grafiku pracy, co ogranicza elastyczność czasową. To może utrudniać zrównoważenie życia zawodowego i prywatnego.
 3. Brak własnego biznesu: Brak własnego biznesu oznacza, że pracownik nie ma pełnej kontroli nad swoją karierą. Decyzje dotyczące awansów, podwyżek i ogólnego kierunku kariery są często podejmowane przez pracodawcę.
 4. Brak pasywnego dochodu: Pracownicy zarabiają pieniądze tylko wtedy, gdy pracują. Jeśli przestaną pracować (np. z powodu choroby lub emerytury), ich dochody mogą ulec znacznemu zmniejszeniu.
 5. Ryzyko zwolnienia: Pracownicy zazwyczaj zależą od stałego zatrudnienia, co niesie ze sobą ryzyko zwolnienia. Utrata pracy może stanowić poważne wyzwanie finansowe i życiowe.
 6. Ograniczone możliwości rozwoju kariery: W niektórych przypadkach pracownicy mogą napotykać na ograniczone możliwości awansu lub rozwijania umiejętności zawodowych, co może wpływać na ich długoterminową karierę.

2. Rola Samozatrudnionego (S):

Przejście do roli Samozatrudnionego, oznaczonego literą „S” w Kwadrancie Kiyosakiego, to krok w stronę indywidualnej przedsiębiorczości, gdzie jednostki nie tylko wykonują powierzone obowiązki, ale również aktywnie kształtują swoją własną ścieżkę zawodową. Samozatrudnieni to nie tylko wykonawcy, lecz twórcy, gotowi wziąć sprawy w swoje ręce i przekształcić swoje aspiracje w rzeczywistość.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Rozwój kluczowych cech, takich jak samodzielność, przedsiębiorczość i zdolność do podejmowania ryzyka, stanowi nieodzowny fundament sukcesu w roli Samozatrudnionego. To więcej niż tylko umiejętność prowadzenia własnego biznesu; to proces, podczas którego przedsiębiorcy ci nie tylko stawiają czoła praktycznym aspektom prowadzenia działalności, ale także doświadczają różnorodnych wyzwań związanych z pełnieniem roli lidera swojej ścieżki zawodowej.

Bycie Samozatrudnionym to nie tylko zdobywanie praktycznych umiejętności, ale także eksploracja obszarów własnej profesji. To nie tylko zdolność do zarządzania biznesem, lecz także umysłowość przedsiębiorcza, zdolność do kreatywnego myślenia i gotowość do podejmowania innowacyjnych wyzwań. Samozatrudnieni nie tylko odnoszą sukcesy praktyczne, ale także odkrywają nieograniczone źródło inspiracji i satysfakcji z bycia kreatywnym architektem swojej własnej drogi zawodowej.

“Jednostki nie tylko osiągają sukcesy w praktycznej sferze, lecz także odkrywają potencjał do nieustannego rozwoju “

W tym kontekście, eksploracja roli Samozatrudnionego w Kwadrancie Kiyosakiego ukazuje się jako pełna możliwości. Jednostki nie tylko osiągają sukcesy w praktycznej sferze, lecz także odkrywają potencjał do nieustannego rozwoju i spełnienia poprzez kierowanie swoją unikalną ścieżką zawodową. Samozatrudnienie staje się nie tylko wyborem zawodowym, ale również pasją, która napędza do osiągania coraz wyższych celów.

W tej grupie są nie tylko 1 osobę firmy, ale też bardzo często micro firmy które zatrudniają po kilku pracowników nie mniej Ty też należysz do nich i pracujesz. A gdy Ciebie zabraknie to Twoja firma stoi w miejscu, ewentualnie bardzo powoli się porusza.

 

POTENCJALNE WYZWANIA I PROBLEMY

 1. Ograniczone zasoby czasowe: Samozatrudnieni często muszą samodzielnie zarządzać wszystkimi aspektami swojej działalności. To może prowadzić do braku czasu na inne aspekty życia lub prowadzenie biznesu poza normalnymi godzinami pracy.
 2. Niezawodność dochodów: Dochody samozatrudnionych często są zmienną wielkością. Brak stałego dochodu może sprawić, że trudno jest planować finanse osobiste i inwestycje w dłuższej perspektywie.
 3. Brak pasywnego dochodu: Podobnie jak pracownicy, samozatrudnieni zazwyczaj zarabiają tylko wtedy, gdy pracują. Brak pasywnego dochodu może sprawić, że są bardziej podatni na wahania gospodarcze i problemy zdrowotne.
 4. Odpowiedzialność za wszystko: Samozatrudnieni muszą zarządzać wszystkimi aspektami swojego biznesu, od marketingu i sprzedaży po obsługę klienta i finanse. To wymaga wielu umiejętności i czasu, co może być wyzwaniem.
 5. Brak świadczeń socjalnych: W przeciwieństwie do pracowników, samozatrudnieni często nie korzystają z korzyści, takich jak ubezpieczenia zdrowotne, emerytury pracownicze itp., które są często oferowane w tradycyjnych miejscach pracy.
 6. Konieczność ciągłego rozwoju umiejętności: Aby utrzymać konkurencyjność, samozatrudnieni muszą stale rozwijać swoje umiejętności i dostosowywać się do zmian w branży.
 7. Ryzyko Bankructwa: Biznesy samozatrudnionych mogą być bardziej podatne na ryzyko bankructwa, zwłaszcza gdy napotykają trudności finansowe lub konkurencję.

3. Rola Właściciela/ Biznesmena (B):

Kolejnym etapem w Kwadrancie Kiyosakiego jest rola Właściciela/ Biznesmena, oznaczona literą „B”. To obszar, gdzie jednostki przekształcają swoje doświadczenie i umiejętności w rozwijający się biznes, oparty na budowaniu systemów i efektywnym zarządzaniu zasobami. Właściciele to architekci struktur organizacyjnych, zdolni do tworzenia stabilnych fundamentów dla długotrwałego sukcesu.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Wzrost w roli Właściciela nie ogranicza się jedynie do zdolności przewidywania i zaspokajania potrzeb rynku. To również umiejętność budowania zespołów i kierowania nimi w kierunku wspólnych celów. Właściciel, zdając sobie sprawę z roli lidera, rozwija nie tylko swoje umiejętności decyzyjne, ale także umiejętność inspirowania innych do efektywnej współpracy.

Analizując Kwadrant Kiyosakiego z perspektywy Właściciela, jednostki zyskują nie tylko wgląd w finanse swojego przedsiębiorstwa, lecz także zdolność do strategicznego planowania. To tutaj podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące rozwoju firmy, inwestycji w nowe projekty i budowania trwałych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi.

“… skoncentrowana nie tylko na indywidualnych umiejętnościach, lecz także na budowaniu struktur, które przetrwają próbę czasu“

Podobnie jak w przypadku Samozatrudnionego, bycie Właścicielem to ciągła eksploracja możliwości, jednak skoncentrowana nie tylko na indywidualnych umiejętnościach, lecz także na budowaniu struktur, które przetrwają próbę czasu. Właściciel nie tylko czerpie zadowolenie z sukcesów praktycznych, lecz także z widoku rozwijającej się firmy, której jest “architektem”.

W tym świetle, rola Właściciela w Kwadrancie Kiyosakiego ukazuje się jako strategiczne miejsce, gdzie jednostki nie tylko kierują własnym rozwojem, ale także wpływają na rozwój innych. To nie tylko bycie właścicielem biznesu, lecz również przywództwo, kreowanie kultury organizacyjnej i rozwijanie wizji, której realizacja przynosi zadowolenie nie tylko jednostce, lecz całemu zespołowi i społeczności biznesowej.

POTENCJALNE WYZWANIA I PROBLEMY

 1. Ryzyko biznesowe: Przedsiębiorcy ponoszą ryzyko związanego z prowadzeniem własnego biznesu. Mogą doświadczyć trudności finansowych, problemów operacyjnych lub konkurencji.
 2. Presja odpowiedzialności: Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za całość swojego biznesu. Ta presja i odpowiedzialność mogą prowadzić do dużego poziomu stresu.
 3. Niepewność dochodów: Dochody przedsiębiorców mogą być zmienną wielkością, szczególnie na początku istnienia firmy. Niepewność finansowa może sprawić, że jest trudno planować długoterminowo.
 4. Zarządzanie zespołem: Przedsiębiorcy często muszą zarządzać zespołem pracowników, co wiąże się z koniecznością rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i dbania o efektywność pracy.
 5. Konkurencja na Rynku: Rynek może być konkurencyjny, a przedsiębiorcy muszą stale dostosowywać się do zmian w branży, aby utrzymać swoją pozycję i przewagę konkurencyjną.
 6. Brak stałego zatrudnienia: Przedsiębiorcy często nie mają stałego zatrudnienia, co oznacza, że nie mają dostępu do korzyści, takich jak emerytury pracownicze czy ubezpieczenia zdrowotne oferowane w tradycyjnych miejscach pracy.
 7. Ograniczony czas wolny: Prowadzenie własnego biznesu może absorbować dużo czasu, co prowadzi do ograniczonego czasu wolnego i trudności w zrównoważeniu życia zawodowego i osobistego.
 8. Ryzyko niepowodzenia: Nie każdy biznes odnosi sukces, a przedsiębiorcy muszą być gotowi na możliwość niepowodzenia i potencjalne straty finansowe.

4. Rola Inwestora (I):

Ostatnim, lecz równie istotnym kwadrantem w Kwadrancie Kiyosakiego jest rola Inwestora, oznaczona literą „I”. W tym obszarze jednostki przechodzą od czystej przedsiębiorczości do mądrzejszego zarządzania kapitałem, gdzie pieniądze same pracują na ich korzyść. Inwestorzy to ci, którzy zrozumieli, że kapitał może być narzędziem do osiągania pasywnych dochodów, umożliwiających swobodę finansową.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

Rozwój w roli Inwestora oznacza nie tylko zdolność do analizy rynku i podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych. To także umiejętność budowania portfela inwestycyjnego, zróżnicowanego i odpornego na zmienne warunki rynkowe. Inwestorzy, korzystając z wiedzy finansowej, potrafią efektywnie alokować swoje środki, minimalizując ryzyko i maksymalizując zwroty.

Analiza Kwadrantu Kiyosakiego z perspektywy Inwestora otwiera drzwi do zrozumienia, że sukces finansowy to nie tylko wynik pracy, lecz także mądrych decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy nie tylko pomnażają swoje kapitały, ale także aktywnie uczestniczą w budowaniu gospodarki, finansując przedsięwzięcia, które generują wartość dla społeczeństwa.

Bycie Inwestorem to nie tylko rozwijanie umiejętności analizy finansowej, ale również zrozumienie, że kapitał może być siłą napędową dla rozwoju zarówno osobistego, jak i społecznego. To także zdolność do podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych, mających wpływ na długoterminowy wzrost kapitału i tworzenie fundamentu dla przyszłych pokoleń.

Wnioskując, rola Inwestora w Kwadrancie Kiyosakiego ukazuje się jako etap, na którym jednostki przechodzą od czystej przedsiębiorczości do strategicznego zarządzania kapitałem. To nie tylko bycie posiadaczem aktywów, lecz także rozumienie potencjału kapitału do generowania pasywnych dochodów. Inwestorzy nie tylko myślą o teraźniejszości, lecz także inwestują w przyszłość, budując trwałe fundamenty finansowe dla siebie i kolejnych pokoleń.

POTENCJALNE WYZWANIA I PROBLEMY

 1. Ryzyko inwestycyjne: Każda inwestycja wiąże się z pewnym poziomem ryzyka. Wartość aktywów może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, co może wpływać na zyski lub straty inwestora.
 2. Wymagane zrozumienie rynku: Skuteczne inwestowanie wymaga zrozumienia rynku finansowego, w którym inwestor działa. Brak wiedzy może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych.
 3. Presja podejmowania decyzji: Inwestorzy często muszą podejmować szybkie decyzje, zwłaszcza w warunkach dynamicznego rynku. To może być stresujące i wymagać solidnej analizy.
 4. Zarządzanie portfelem: Efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym wymaga monitorowania różnych aktywów, dywersyfikacji inwestycji i dostosowywania strategii w miarę potrzeb.
 5. Zależność od rynku finansowego: Inwestorzy są zależni od ogólnego stanu rynku finansowego. Niektóre warunki rynkowe mogą sprawić, że inwestycje są mniej opłacalne, co wpływa na zyski.
 6. Konieczność badania i analizy: Inwestorzy muszą być gotowi na ciągłe badanie i analizę rynku oraz dostosowywanie swojej strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków.
 7. Brak stałego dochodu: Inwestycje generują zazwyczaj dochody w postaci zysków kapitałowych, dywidend lub odsetek. Jednak inwestorzy mogą nie mieć stałego, regularnego dochodu, jak w przypadku tradycyjnego zatrudnienia.
 8. Emocjonalne wyzwania: Rynki finansowe mogą być emocjonalnie niestabilne, a inwestorzy mogą doświadczać presji i stresu związanego z wahaniem wartości ich portfela.

Podsumowując:

Kwadrant Kiyosakiego to nie tylko mapa Twoich działań, lecz przewodnik do osiągnięcia własnych celów.
Znasz już wszystkie elementy Kwadrantu, a teraz nadszedł czas na podsumowanie.

od czego zacząć?

1. Podsumuj sobie – czego dowiedziałeś/aś się w artykule, czyli m.in:

  • w roli pracownika to, lojalność, rzetelność i skrupulatność, są kluczem do efektywnego zespołu, ale także do rozwoju osobistego.
  • przesunięcie się w rolę samozatrudnionego jest niczym wejście na własną ścieżkę przedsiębiorczości. Tutaj nie tylko zdobywamy umiejętności, ale odkrywamy pasję, która napędza nas do osiągnięcia wyższych szczytów zawodowych.
  • jako właściciel/biznesmen, jaki jest fundament dla swoich przedsięwzięć. To nie tylko bycie liderem, ale również architektem rozwijającej się firmy, przynoszącej satysfakcję zarówno nam, jak i naszemu zespołowi.
  • w końcu, w roli inwestora, odkrywasz tajemnice mądrego zarządzania kapitałem, co przynosi pasywne dochody i buduje trwałe fundamenty finansowe. To nie tylko analiza rynku, lecz także zrozumienie, że sukces finansowy to owoc mądrych decyzji inwestycyjnych, napędzanych długofalową wizją.

2. Zastanów się w której części mapy jesteś obecnie i jak się z tym czujesz, jakie masz efekty.

3. Zdecyduj w którym obszarze chcesz się rozwijać? Co już masz a czego Ci brakuje? Spisz to sobie.

4. Nakreśl plan jak do tego chcesz dojść. Rozpisz na poszczególne elementy, obszary (być może pod projekt)y. Określ zasoby oraz terminy.

W kolejnym artykule z serii poświęconej kluczowym czynnikom sukcesu zagłębimy się w analizę roli, jaką pełni Twoja organizacja. Odkryj z nami aspekty, które rzucają nowe światło na ścieżki sukcesu zawodowego. Bądź na bieżąco zapisz się do newslettera i śledź nasze social media, aby nie umknąć Ci kolejne dawki inspiracji i cennych informacji.

 

O Autorze

Grzegorz Konkel

CFO / Interim Manager / Audyt Procesów / Doradca Strategiczny
Więcej
Umów się na darmową konsultację, podczas której ustalimy kluczowe priorytety. Wspólnie wypracujemy możliwości dalszego rozwoju Twojej firmy