Skorzystaj z dofinansowania na swoje projekty rozwojowe

Poziom dofinansowania szkoleń waha się od 50% do 80% wartości usługi,
a w niektórych przypadkach może wynosić nawet do 100%!

Dla kogo dofinansowanie

Wybierz wielkość swojej firmy

Baza usług rozwojowych

Oferty szkoleń, kursów, doradztwa i innych działań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Jest to platforma, na której znajdują się szczegółowe informacje o usługach rozwojowych, na które można uzyskać dofinansowanie. Znajduje się tam spis wszystkich szkoleń spełniających wytyczone kryteria wraz z ich harmonogramem.

Akademia Managera MŚP

Dofinansowanie w ramach Akademii Menadżera MŚP mogą uzyskać firmy, które spełniają poniższe warunki:

Dofinansowanie usług w ramach „Akademii Menadżera MŚP” wynosi co do zasady 80% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Uczestnikiem projektu „Akademia Menadżera MŚP” mogą zostać:

Więcej
Umów się na darmową konsultację, podczas której ustalimy kluczowe priorytety. Wspólnie wypracujemy możliwości dalszego rozwoju Twojej firmy